Objednať autopoťahy

Kvalitné autopoťahy airbagom neprekážajú

Airbagový steh

Estetická funkcia autopoťahov ostáva neporušená

Autopoťahy pre sedadlá s bočnými airbagmi vyzerajú rovnako ako klasické autopoťahy. V poťahoch nie su žiadne diery prípadne otvory na suchý zips. Jediný rozdiel, ktorý je na prvý pohľad zrejmý je štítok "AIRBAG", označujúci druh autopoťahu.

Testy autopoťahov na sedadlách s bočnými airbagmi

Airbagové testy v nezávislej akreditovanej skúšobni ukázali, že autopoťahy, ktoré vyrábame, nijako neovplyvňujú funkciu bočných airbagov. Autopoťahy sa v mieste airbagu rozpárali a airbagy se úplne rozbalili už v priebehu 0.013 s bez akýchkoľvek deformácií. Autopoťahy boli testované pri extrémnych teplotách - 35°C a + 85°C.

Airbagová stanice

Proces výroby autopoťahov pre sedadlá s bočnými airbagmi

Autopoťahy na sedadlá s bočnými airbagmi sa šijú na špeciálnej airbagovej stanici, ktorá kontroluje každý jeden steh, jeho dĺžku, napätie nite, druh použitej nite, počet stehov a zabezpečuje tým, že výsledný produkt je zhodný s výrobkom testovaným v skúšobni. Kontrolný systém stanice je nastavený tak, aby zabránil výrobe nezhodného výrobku.

Kontrola kvality výroby

Kontróla kvality výroby

Celý proces výroby autopoťahov bol dôkladne preverený a schválený auditom spoločnosti TUV. Na základe výsledkov auditu kvality výroby a airbagových testov nám bol Ministerstvom dopravy udelený ATEST N-01337

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka 1120/T, značka sro. Prihlásenie